Referat fra bestyrelsesmøde den 4. juni 2020

Afbud: Jonny Petersen, Pi Hedegaard og Camilla Svendsen

Pkt. 1 – Meddelelser til og fra Jonny

Jonny var ikke til stede men havde meddelt, at han forfølger sagen omkring den forsvundne hjertestarter ved vaskehus 3. Den er tilsyneladende blevet stjålet, da der ikke er blevet registreret brugt hos trygfonden.

Til Jonny:

Bestyrelsen vil rykke for omlægning af p-pladsen ved blok 42, som har en ekstra stor plads som skal deles i 2 plader.

Opsætning af dyrehegn ved de nyplantede hække omkring p-pladserne.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Referat fra de seneste møder blev godkendt og underskrevet

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Bestyrelsen har tidligere besluttet at der skal opsættes en reol hvor beboere kan aflevere/bytte bøger. Der indkøbes en reol og ordningen kan starte ifm. kontortiden i august. Samtidig blev det besluttet at indkøbe nye skriveborde til kontoret.

I forbindelse med den planlagte markvandring den 9. juni skal der ses på, om der kan opsættes hegn rundt omkring runddellerne på fælled 1, bag nr. 135 – 143, så der ikke løbes gennem bedene.

Der skal være dialog med Baldersbo og findes en løsning op at få farten nedsat i området. Bestyrelsen forestiller sig vejbump lig dem der er på tankstationer.

Bestyrelsen efterlyser om det er muligt at have et køleskab i reserve i afdelingen, sådan at det bliver muligt at låne hvis et køleskab ”står af”. Behovet vil særligt være tilstede i forbindelse med helligdage.

Der arbejdes på, at udsende et nyhedsbrev sidst i juni måned.

Rebecca har valgt at udtræde af bestyrelsen.  Der er pt. ingen suppleant at indkalde, så bestyrelsen arbejder videre med 6 medlemmer.

Pkt. 4 – status fra udvalg eller enkelte medlemmer

Udvalgene har ikke holdt møder under Coronakrisen og de ting der har været er drøftet i bestyrelsen.

Indtil videre er de aktiviteter der var planlagt aflyst.

Pkt. 5 dagens kontortid

Der var åben i kontortiden, hvor der blev udleveret en del bioposer. Derudover var der enkelte henvendelser fra beboere, som bestyrelsen håndterer.

Pkt. 6 – næste kontortid

Næste kontortid er den 6. august og tages af Yvonne og Camilla med opbakning fra Pi.

Pkt. 5 – eventuelt

Der var intet til eventuelt.