• Beboerklubben
  Blok 45, kælderen v. 105
  Klubaften torsdag 19.00 - 23.00
  Formand Johnny Rasmussen, 147

 • Hobbyklubben
  Blok 41, kælderen v. 163
  Formand: Torben Jensen, 161 st. th.

 • Vinklubben
  Blok 45, kælderen v. 105
  Formand Bente Jensen, 117

 • Logen
  Billardklub i blok 43, kælderen ved 183
  Klubaften onsdag
  Formand: Klaus Jensen. 183

 • Høvlen
  Blok 43, kælderen v. 183
  Formand Bruno Frandsen, 181

 • Pensionist-klubben
  Blok 42 ved 173
  Klubaften tirsdag 19.00 - 22.00
  Formand V. Andersen, 171