Referat 06.05.2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 6. maj 2020

         

Alle fremmødt.

Pkt. 1 – Meddelelser til og fra Jonny

Fra Jonny:

Det kan være svært og stressende at lave indflyttersyn under de nuværende betingelser.

Der har været en misforståelse angående den igangværende rensning af facaderne, som er blevet spulet, hvor firmaet bag havde lovet at bruge børster, så altanerne ikke tager skade, blandt andet fordi fugerne er meget tørre.

20 borde-bænke-sæt er landet i afdelingen, og de gamle som trænger til udskiftning, vil derfor blive skiftet snarligt.

Til Jonny:

Afdelingsbestyrelsen spørger til sømmene med lys i, der er intet nyt.

Der bliver stillet spørgsmålstegn til tørretumblerne, som efterhånden ikke er helt så effektive, som det kunne ønskes. Jonny går videre med det.

En beboer har ringet om lys ved affaldsøerne. Jonny vil se på det.

Angående bio-poser til den nye affaldssortering, har afdelingsbestyrelsen besluttet, at de kan hentes i afdelingsbestyrelsens kontortid. Man kunne ønske sig, at det også – i nødstilfælde – kunne være muligt at hente på Jonnys kontor, men det har indtil videre ikke kunnet lade sig gøre på grund af begrænsninger sat af Vestforbrændningen, men Jonny er i kontakt med Vestforbrændningen om at kunne få det til at kunne lade sig gøre.

Der har i mange af afdelingens affaldscontainere til plast været problemer med at få skraldet hentet, hvorfor de har været overfyldte. Jonny er i kontakt med Vestforbrændningen.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Referat fra de seneste møder blev godkendt og underskrevet

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Altankoncerterne blev godt afviklet, til trods for at man kunne have ønsket sig et bedre udsyn fra flere steder i afdelingen.

En mail fra en beboer som spørger til lysene i opgangene, som tænder sent. Afdelingsbestyrelsen kontakter Baldersbo.

Henvendelse fra en beboer om en støjende nabo. En enig afdelingsbestyrelse beslutter at følge Baldersbo´s regel om, at der skal underskrifter fra tre lejemål til, før der bliver sendt en advarsel.

En beboer har henvendt sig om chikanerne på stien ved Vestbuen, som skulle være placeret meget tæt. Det er afdelingsbestyrelsens holdning, at placeringen er bevidst for at undgå knallertkørsel på stien.

Angående ombytning af hundetegn til cykler og barnevogne, er dette stadig udskudt på ubestemt tid. Afdelingsbestyrelsen afventer udmelding fra Baldersbo om, hvornår det er forsvarligt at åbne kontoret igen.

Markvandringen vil blive afholdt d. 9. juni.

Gyngens placering ved blok 51 blev drøftet. Formanden accepterede placeringen, da den i sin tid blev foreslået af Baldersbo.

Vejbumpene er ikke effektive nok til at standse bilernes fart i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen går videre med et forslag om større bump til at nedsætte hastigheden.

Camilla indtræder i Repræsentantskabet. Rebekka bliver suppleant.

Pkt. 4 – status fra udvalg eller enkelte medlemmer

Udearealerne – der bliver gået en tur i afdelingen inden næstkommende møde

Barnevogns- og cykelrum – intet nyt at berette

It-, hjemmeside og 10’eren – der forventes at blive udgivet et blad inden sommer

Vaskerier – Tørretumblerne skal efterses. Lizlotte indtræder i dette udvalg i stedet for Per.

Klubberne – intet nyt at berette

Aktivitetsudvalget – intet nyt at berette

Pkt. 5 udgår

 

Pkt. 6 – næste kontortid

Under formodning af at kontoret må åbnes har Camilla og Jane næste kontortid. Vibeke er back-up.

 

Pkt. 5 – eventuelt

Intet yderligere.