Referat 05.08.2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. august 2020

 

Pkt. 1 - Meddelelser til og fra Jonny

 • Der er kommet gang i fasaderens efter sommerferien. Når de er færdige ved blok 45 tager de retur til blok 44, hvor der mangler svarende til 2 opgange.

 • Alle hovedvandmålere i bouilerummene skal udskiftes. Arbejdet starter den 20. august i blok 46 og der kommer sedler i opgangene.

 • Hegn omkring grillpladsen bag nr. 135 bliver opsat.

 • Der smides meget affald, bla. Mad ind i vores hække. Jonny beder om at vi skriver om det i nyhedsbrevet.

 • Der holder en MC foran opgang 117, som Jonny ikke ved hvem der ejer. Han beder bestyrelsen finde en løsning og sørge for at beboeren parkere efter reglerne.

 • I forbindelse med udskiftning af vinduer ud til altanen og altandøre har han fået henvendelse fra beboere der spørger til om man så fremadrettet må blænde døren af mellem de to stuer.

Til Jonny

 • Der blev nævnt at udsigten ved udkørsel fra ”gård 3” er meget dårlig og giver farlige situationer. Jonny bad bestyrelsen kigge om der skal fjernes noget hæk/buske.

 • Der blev spurgt om når det blev brugt programmet imprægnering, om der så kom imprægneringsmiddel ind i maskinen – Jonny svarede Ja.

 • Der er klaget over en af pladerne på legestativ på fælled. Jonny tager fat i problemet.

 • Der er mange rotter omkring blok 51.

 • Der blev klaget over tørretumbleren i vaskehus 1. Jonny ser på muligheden for at forbedre problemet

 • Der blev gjort opmærksom på, at der manglede borde- bænke sæt i forhold til den tegning som bestyrelsen have lavet. Desværre er tegningen udleveret til Kølle mænd, og der er ikke taget en kopi. Jonny spørger Kølle om de fortsat har den. Ellers må det overvejes om der skal indkøbes flere sæt eller flyttes på nogen.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Budgettet fro 2021 blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsen drøftede spørgsmål om opsætning af pavilloner i afdelingen. Det blev aftalt, at Jane kontakter andre afdelingen og høre om deres evt. erfaringen og så skal der på den baggrund udfærdiges et forslag til ændring/optagelse i husordenen.

Bestyrelsen drøftede ligeledes at nedsætte det gældende antal vaske fra 40 pr. måned til 30 pr. måned. Dette vil ligeledes skulle vedtages på et afdelingsmøde.

Pkt. 4 – Status fra udvalg eller enkelte medlemmer

Uderealerne

Intet nyt – grundet Corona

Barnevogns- og cykelrum

Intet nyt – grundet Corona

It-, hjemmeside og 10’eren

Intet nyt – grundet Corona

Vaskerier

Intet nyt – grundet Corona

Klubberne

Intet nyt – grundet Corona

Aktivitetsudvalget

Intet nyt – grundet Corona

 

Pkt. 5 – dagens kontortid

Der blev udleveret en del bioposer.

Andre henvendelser er drøftet under andre punkter.

                     

Pkt. 6 – næste kontortid

Pi og Jane tager kontortiden den 3.september. Vibeke er backup

Pkt. 7 - eventuelt

Ingen bemærkninger under punktet