Den 1/1 2015 træder aftalen med parkeringsfirma Q-Park i kraft

        

  • Parkering kun tilladt i opmærkede P-båse
  • Parkering stadig kun tilladt for køretøjer med max. totalvægt 3.500 kg
  • Der findes særlige P-båse til store køretøjer, der ikke kan holde inden for P-båsene.

        Disse P-båse er ved opgang 103-113, og starter efter affaldsøen ved vaskehus 1.

        For at parkere der, skal din bil være forsynet med P-tilladelse. 

        Tilladelsen er gyldig indtil årsskiftet.

        Du får din P-licens ved at henvende dig til bestyrelsen ved Vibeke Leth