Referat 03.09.20

Pkt. 1 – Meddelelser til og fra Jonny

 • Eventyrstien er færdig bag blok 45 er færdig
 • En ny træplade til gangbroen på klatrestativet er bestilt og forventes udskiftet i uge 38
 • Vi er ved at være i mål med facade rens og den efterfølgende vinduespudsning
 • Det nye hegn der er sat omkring beplantningen på grillpladsen på fælleden bag ved nr. 135 er blevet flot og virker solidt
 • De Borde- bænkesæt der er sat forkert efter planen flyttes snart på rette plads
 • Tilbuddet på at få fastgjort borde- bænkesæt lød på 90.000 kr. i alt. Bestyrelsen valgte at sige nej til at få dem fastgjort til den pris
 • Ny hjertestarter bliver snarest sat op ved vaskehus 3
 • Har undersøgt & viser nye solcellelamper til P-pladserne. Bestyrelsen drøfter dette og vender tilbage, men er positive over for forslaget
 • Bestyrelsen havde tidligere drøftet udkørselsforholdene og havde bedt om tilbud på at få fjernet/ændret beplantningen. GrønVækst er kommet med et tilbud. De har foreslået Spirea i flere farver, som ikke bliver højere, end at skiltene kan ses. Bestyrelsen har besluttet at beplantnngen udskiftes for at øge sikkerheden
 • Om vaskerierne: Tre tørretumblere og fire vaskemaskiner dur pt. ikke. Der er udfordringer med de nye retningslinjer, der tilbydes fra Miele, der betyder at der kan gå lang tid inden tingene udbedres. Jonny tager udfordringerne op med dem. De nye tørretumblere er store og kræver meget vedligeholdelse. Bestyrelsen besøger en anden afdeling d. 17 sep. for at se, hvad vi evt. går ind til  

Til Jonny

 • En motorcykel er registreret holdende foran en opgang. Den skal holde ved standerne til motorcykler. Bestyrelsen skriver til ejeren.
 • I tvivl om, om der mangler en stander til motorcykelparkering ved de store lejligheder
 • Yderligere bump til vejene diskuteres, da her bliver kørt for stærkt. Camilla & Vibeke laver et udkast og indhenter priser
 • Talte om røg og etageadskillelse og hvordan isoleringen i gulv/loft er
 • Der blev spurgt til de til defekte lysbump
 • Talte om problematikken i, at Jonny ikke længere må have nøgler til lejlighederne

Pkt. 2 – Godkendelse af referat

                      Referatet blev godkendt

Pkt. 3 – Meddelelser fra Bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

 • Næste uge kommer der nye parkeringssøm ved blok 51 som et forsøg inden vi tager endelig stilling til om det er den løsning vi vælger
 • Der er registreret, at der hænger tøj til tørre ud af vinduet og at der tømmes barbermaskine ud i bedene
 • Der er repræsentantskabsmøde den 9. september Jane er på valg og Vibeke påtænker at stille op

Pkt. 4 – Status fra udvalg eller enkelte medlemmer

Udearealerne:

Intet nyt

Barnevogn- og cykelrum:

Intet nyt

It, hjemmeside og 10éren:

Referat er lagt op på hjemmesiden

Vaskerier:

Talte om, at mange selv har vaskepulver med og måske glemmer at slå den automatiske sæbedispenser i vaskemaskinerne fra og der derved kommer for meget sæbe i maskinerne. Bestyrelsen drøftede om det kunne være en mulighed at stoppe den automatiske sæbedosering for at i to måneder, for at se om det ændre på, at de hurtigt går i stykker. Måske det kan hjælpe. Jane undersøgerom det er en mulighed

Klubberne:

Intet nyt grundet Corona

Aktivitetsudvalget:

Halloween er aflyst grundet Corona

 • Der mangler kopipapir. Yvonne henter
 • Camilla har undersøgt dyrehold ift. husordenen: Der findes ikke eksotiske fugle under danske himmelstrøg. Store fugle er 40-50 cm fra hoved til halespids
 • Vi talte om rettelser til husordenen
 • Vibeke skriver brev til beboer om husdyrhold.
 • Vi talte om evt. garager, der ikke bliver brugt til biler. Det skal evt. med som et notat i næste nyhedsbrev
 • Så længe forsamlingsforbudet er på max. 100 personer, bliver der ikke holdt beboermøde

Pkt. 5 – Dagens kontortid

 • En beboer efterlyser en standardseddel til vaskerierne i tilfælde af, en maskine er i stykker & om det er meddelt reparatør. Yvonne undersøger, om Miele har sådanne standard sedler
 • Mange grønne poser er uddelt. Vi registrerer, så vi ved, hvor mange vi skal bestille af gangen

Pkt. 6 – Næste kontortid

Kontortid den 1. oktober besættes af Lizlotte og Camilla 17.30 – 18.30 – Jane er backup

Pkt. 7 – Eventuelt

 • Talte om indkøb af nyt bord til mødelokalet. Vi taler med Baldersbo om dette
 • Talte om spritdispensere til vaskehusene og bestyrelseslokalet. Jane taler med Jonny
 • Talte om indkøb af ny router til bestyrelseslokalet
 • Talte om musik / koncert / anden underholdning til beboerne. Jane bestiller musik til en søndag i september
 • Talte om, hvordan der skrives, og hvem der skriver referater til bestyrelsesmøder