Falkoneren Flemming

 

Vigtig information

I den kommende tid vil Falkoneren Flemming være til stede i området med henblik på, at vi skal slippe af med mågerne.

Hvis vi skal komme mågeproblemet til livs, er det meget vigtigt, at vi alle er omhyggelige i håndtering af vores mad affald.

Vi skal sørge for, at containerne på affaldsøerne kan lukkes helt ……. Og vi skal ikke bruge skraldespandene på grillpladserne til madaffald. Ligesom vi IKKE skal fodre fra altanerne.