Referat 01.11.2018

Referat fra bestyrelsesmøde 1. november 2018

 

Deltagere: Yvonne Blankenborg, Tina X. Fersling, Per Frandsen og Birgitte Rasmussen

Afbud: Rebekka Strangholt, Jane Hyldnæs og Jonny Petersen

Referent: Birgitte

Vibeke var mødeleder

Pkt. 1 – meddelelser fra og til Jonny

Fra Jonny

Intet nyt fra Jonny

 

Til Jonny

Aviserne fra Forbrugerkontakt ligger ind i mellem til gene.

Ved blok 51 er bommene kørt i stykker, sunket og lyset virker ikke. Det er sket ifm. med renoveringen i AAB, der er en del trafik med store køretøjer.

 

Pkt. 2 – Status på lys ved parkeringspladserne

Umiddelbart er det ikke muligt at flytte lamperne. Det vil koste 500 kr. pr. meter.

Pkt.3 - Status på nye vinduer i det store værelse

Jens, Jane og Per har aftalt et møde med Jens d.29. november. Per har lavet et oplæg.

Mødet skal klarlægge om Baldersbo vil gå videre med at undersøge muligheder og priser på nye vinduer og altandør.

Pkt. 4 – nyt fra diverse udvalg

Vaskerierne blev vendt, brugerbetaling eller ej, evt. spærring af kort.

Cykelrum trænger til gennemgang.

Pkt. 5 – Juleblad

Indlæg mailes til Jane. Vibeke vil trykke så bladet er klart til omdeling næstsidste eller sidste weekend i november. 

Pkt. 6 – kontortiden den 1. november

Birgitte og Vibeke havde turen. Der var 1 besøg omkring cykelrum.

Kontortiden den 6. december 2018. Jane og Per har turen

Pkt. 8 - Eventuelt.

Parkering i området blev vendt.