Referat 01.03.2018

Referat fra bestyrelsesmøde 1. marts 2018

Deltager: Tina Fersling, Jane Hyldnæs, Søren Roug, Vibeke Leth samt Yvonne Blankenborg

Afbud: Jonny Pedersen

 

Referent: Vibeke Leth

 

Meddelelser fra Jonny

Ingen meddelelser

 

Meddelelser til Jonny

Tilbagemelding omkring afmærkning af p båse.

Dato omkring intro til hjertestarter.

 

Generelt

 

  • Der blev vedtaget at der ikke skal laves flere af de store pladser over mod Ellebo.

  • Fremadrettede skal der max være 3 handicappladser i hver gård. Der sker intet med de eksisterende pladser pt. Men der vil blive nedlagt efterhånden som de ikke er i brug.

  • Der arbejdes på at få et blad ud inden påske.

  • Opslag vedr. sommerfest er lavet og det omdeles hurtigst mulig.

  • Jane og Vibeke er gået i gang med at undersøge muligheder for hvor pensionist tur skal gå hen i år.

  • Omkring ekstra p pladser ved udlejningen. Dette drøftes når der ligger et prisoverslag på hvad det kommer til at koste.

  • Græsset ved sidste indkørsel (før vestbuen) bliver ødelagt af lastbil, der kommer med aviser. Denne prøver vi at få kontakt til, da vores nye græsslå maskine robotter ikke vil kunne kører på dette areal.

 

Dagens kontortid

1 beboer har henvendt sig omkring der er for koldt i lejligheden. Efter en dialog hvilke tiltag der kunne gøres, blev det aftalt at bestyrelsen ville drøfte det og bringe det videre til Baldersbo Dog rådede bestyrelsen beboeren til at skrue op for sin varme især i denne tid hvor der er ekstra koldt.

 

Eventuelt.

Yvonne har fået positiv tilbagemelding fra Grantoftens selskabslokaler til årsmødet, men afventer endelig bekræftelse.

 

Næste kontortid.

Tina & Søren