Referat 01.02.2018

Referat fra bestyrelsesmøde 1. februar 2018

Deltager: Tina Fersling, Jane Hyldnæs, Søren Roug, Vibeke Leth samt Yvonne Blankenborg

Referent: Yvonne

Meddelelser fra Jonny

 • Fremlagde muligheder for yderligere P-pladser ved indkørslen til beboerlokalet.
 • Bestyrelsen har besluttet vi drøfter forslaget med Per fra Baldersbo i foråret. Vi overvejer, at der bliver lagt store sten for at undgå biler der ind på græsarealet.

 • Baldersbo har sagt nej til yderligere 2 store parkeringspladser pga. for få almindelige P-pladser i området. Bestyrelsen vil drøfte dette med Baldersbo, ligesom. Handicapparkering skal også drøftes (hvor mange skal vi have af disse).    

 • Oplyste at vores container til aluminium bliver afskaffet fremover. De bliver brugt til meget andet affald. Bestyrelsen tager dette til efterretning.

 • Navneskilte drøftet hvor der er blevet sat nye døre op.

 • Johnny oplyste, at vi får en ny container og en bliver renoveret. De er 15 år gammel

Nyt fra formanden

 • Der har være en forespørgsel om ekstra kælderrum. Beboeren fik oplyst at man skal skrives op til dette på Baldersbo. 

 • Pensionistudflugt datoen for denne blev fastsat til den 13. juni 2018.

 • I forhold til afholdelse af sommerfest, så skal der udarbejdes et forslag til opslag eller seddel til beboerne om, at melde sig til at være med til arrangere, hvis det skal blive til noget i år.

 • Markvandring sat til den 26. april 2018. De blev besluttet at Grøn Vækst skal med hvis det kan lade sige gøre.

   

  Generelt

 

 • Dagens kontortid: Vibeke og Yvonne. Ingen henvendelser

 • Næste kontortid   1. marts 2018 tages af Søren og Jane

 

Eventuelt.

Vi skal bede Michael Hesselberg fra Baldersbo om, at udarbejde regnskab for hvad præcist det koster at drive vores vaskerier. Både el, vand, sæbe og vedligehold. Arbejdet venter til han er færdig med alle årsregnskaberne.