Referat 07.03.2019

Referat fra bestyrelsesmøde 7. marts 2019

 

Deltagere: Jane Hyldnæs, Per Frandsen, Birgitte Rasmussen, Vibeke Leth, Rikke Pernille Pi Hedegaard og Rebekka Strangholt

 Fraværende: Yvonne Blankenborg

Jonny deltog under det 1. punkt.

Jens Villads Jensen deltog i forbindelse med drøftelser af udskiftning af komfur og kølefryseskab og punkt 5.

Referent: Rebekka Strangholt

 Der har ikke været besøgende i kontortiden.

 

Pkt. 1 og 2 – meddelelser fra og til Jonny

Fra Jonny 

Lampen ved nr. 93 er blevet drejet, så den ikke længere skinner kraftigt ind i lejlighederne

Alle huse til plæneklipperne skal sættes ind i buskene, så de ikke længere står frit fremme på plænerne.

De fire bomme, dem med lys i, ved 151 skal laves. Det er sat i proces.

Der er startet en sag vedrørende reflekser i P-båsene.

Til Jonny

Der blev spurgt til, hvorfor nogle af lysene i bommene lyser kraftigere end andre. Svaret er, at der ved en fejl er blevet sat meget kraftigere dioder i nogle af bommene.

Skiltet ud til Baltorpvej skal vaskes, så man igen kan se, hvad der står.

Jonny forlader mødet.

Pkt. 3 – Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

 

Pkt. 4 – siden sidst – og kommende aktiviteter

Aktivitetsplanen ifm årsmødet kommer ved et senere bestyrelsesmøde.

Tilbagemeldingen fra Søren Christiansen vedr. køle-/fryseskabe blev aflyst, da vi i stedet havde besøg af Jens Villads Hensen, som informerede om køle-/fryseskabe samt komfurer. Se punkt 5.

Bordet rundt:

Pi har arbejdet videre med at finde en måde at mærke cykler på, så vi kan finde de cykler, som ikke bliver brugt, et andet sted hen end i cykelstativerne foran hoveddørene.

Birgitte, Per og Rebekka har arbejdet videre med et forslag til sommerfesten. Detaljer kommer senere.

Jane og Vibeke arbejder på sommer-pensionistturen. Tilmeldingen kan ske fra torsdag d. 14. marts, og tilmeldingsblanketterne kan findes på Jonnys kontor.

Per har modtaget et spørgsmål om handicapgelænder i en opgang. Beboeren skal søge gennem kommunen, som så vil kontakte boligselskabet, hvis der bliver bevilliget handicapgelænder.

Pkt. 5 – udskiftning af altandøre og vinduer mod altanen – besøg af Jens Villads Jensen, teknisk direktør i Baldersbo

Udskiftningen af altandøre og vinduer mod altanen blev drøftet, teknikaliteter og økonomi blev gennemgået. Bestyrelsen arbejder videre med et konkret forslag til årsmødet i 2019.  

Derudover blev udskiftningen af køle-/fryseskabe og komfurer diskuteret. Det er planen, at de fleste af afdelingens komfurer og køleskabe skal skiftes over de kommende fire år. Det bliver ikke billigere af, at vi køber samtlige elementer på en gang grundet rammeaftale, og derfor foretrækker bestyrelsen en løbende udskiftning.

Det er ikke muligt at købe de gamle elementer, da boligselskabet vil sikre sig, at elementerne bliver afskaffet miljømæssigt korrekt.

Pkt.  6 – videoovervågning ved affaldscontainerne

Det er et vedvarende problem, at vores madaffaldscontainere bliver overfyldt. Det giver bøder, som bestyrelsen gerne så afskaffet. Derfor havde Rebekka undersøgt muligheden for at få sat tv-overvågning op ved affaldscontainerne. Konklusionen er, at det ikke kan lade sig gøre i vores afdeling, da det vil være lovstridigt. 

Pkt. 7 – næste kontortid 4. april

Næste kontortid er den 4. april 2019. Per og Yvonne har turen.

Ad pkt. 8 - Eventuelt.

Her drøftede bestyrelsen, at mangler p-pladser flere steder, men at der ikke umiddelbart kan findes en løsning.

Den årlige markvandring med afdelingsbestyrelsen og Grøn Vækst er fastsat til d. 30. april.