Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 6. juni 2019

 

Tilstede var: Jane, Vibeke, Yvonne, Birgitte, Pi, Per og Rebekka. Jonny var tilstede under pkt 1 og 2

 

Pkt. 1 – meddelelser fra Jonny

Strygerulle i vaskehus 2 skal skiftes.

Opgangene skal gennemgås, da rengøringspersonalet ikke kan vaske trapperne ordentligt på grund af de mange genstande, der står foran dørene i opgangene.

 

Pkt. 2 – meddelelser til Jonny

Lys ved 2. vej Bump i indkørslen ved blok 41 skal skiftes.

Borde-bænkenes tilstand blev drøftet.

 

Pkt. 3 – godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

 

Pkt. 4 – Siden sidst – og kommende aktiviteter

 • Evaluering af vores markvandring. Grøn Vækst vil komme med tilbud på følgende:

  • Der blev konstateret flere døde planter både i bede og hække. De skal fjernes, og der skal plantes nyt. Jf Grøn Vækst kan man først plante nyt til efteråret.

  • Skråninger skal beplantes med andet, da robotklipperne ikke kan klippe dem.

  • Rondellen ved blok 49 skal der ske noget med. Bevoksningen er for kraftig.

 • Gennemgang af udvalgsopgaverne. Der var ingen bemærkninger til det formanden havde fremsendt, og det blev aftalt, at der kunne komme tilføjelser efterhånden.

   

 • Status på plan for årsmøde, herunder hvem er på valg

  • Jane Hyldnæs, Pi Hedegaard og Birgitte Rasmussen

 

 

Pkt. 5 – Sommertur

Der kommer hurtigst muligt et opslag rundt i gangene med en invitation til sommerfest i Dyrehaven.                

Pkt. 6 - eventuelt

Afdelingsbestyrelsen tager et ekstraordinært møde 11/6 om legepladsernes tilstand, og hvad der skal ske med dem.

Baldersbo arbejder sammen med kommunen på at få sat en bom op på stien ved Roasvej.

Jonny vil blive bedt om at lukke helt for vand på vaskepladsen til biler.

 

 

Næste kontortid 1/8: Jane og Vibeke