Referat 05.09.2019

Referat afdelingsmøde 5. sept. 2019

Til stede var Jane, Yvonne, Pi og Rebekka (referant)

Afbud: Vibeke, Per og Birgitte

 

Pkt. 1 Meddelelser fra Jonny:

Peter Hartvig vil se på reflekserne i p-pladserne, så de kan fremstå tydeligere. Arbejdet vil blive fulgt nøje

Legepladsen ud for nr. 169 er nedlagt pga dårlig stand i de omringende stolper.

Vestforbrændingen vil i den kommende tid grave 4 - 5 huller forskellige steder på afdeling 10’s grund for at tilse alarmerne til fjernvarmen. Blandt andet ved blok 47 og bag Jonnys kontor.

Der påbegyndes renovering af legepladsen ved blok 51 i næste uge (37).

 

Pkt. 3 – siden sidst og kommende aktiviteter

Afdelingsbestyrelsen har et ønske om at blive bedre til at kommunikere ud til beboerne, og der er drøftet forskellige forslag, men intet er vedtaget. Endvidere blev det aftalt, at se på hvordan vi samarbejder i bestyrelsen, og hvordan vi modtager nye medlemmer til bestyrelsen

Pkt. 4 – Årsmøde 24. sept. 2019 forberedelse og afvikling

Jane og Vibeke står for indkøb, Per er ansvarlig for stolefremsætning, men alle er med. Vibeke og Rebekka sidder i indgangen. Marianne Wisén fra hovedbestyrelsen indstilles som dirigent. Alle hjælper med oprydning.

 

Alle undtaget Yvonne mødes på kontoret kl. 16.45 og pakker bil.

Pkt. 5 Næste kontortid

Yvonne og Vibeke tager næste kontortid, d. 3. oktober.

Pkt 6 – evt.

Intet under evt.