Referat 05.12.2019

Referat fra bestyrelsesmøde den 5. december 2019

  

Mødet denne dag var besluttet afholdt fra 17.30 – 18.30, da der samme aften kl. 19.00 var borgermøde på rådhuset vedr. byggeriet Ellebo. Dette ville flere bestyrelsesmedlemmer gerne deltage i.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Referaterne fra de seneste møder blev godkendt og underskrevet

Pkt. 3 – dagens kontortid

Der var få besøgende, hvor det handlede om cykel,- og barnevognsrum

Pkt. 4 – næste kontortid

Kontortiden den 2.1. tages af Yvonne og Pi, med backup fra Jane hvis der kommer afbud.

Pkt. 5 - eventuelt

Rebekka havde sørget for æbleskiver – tak for det.