Referat 02.01.2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. januar 2020.

Afbud: Rebekka

Referent: Yvonne

 

Pkt. 1 - Meddelelser til og fra Jonny

Jonny informerede om en stor vandskade der lige var sket i en lejlighed. Der er sket skade i 4 lejligheder og der er sat taksator på.

Vi er kommet igennem nytåret uden de store skader. Kun en skraldespand brændt af nede ved boldbanen. Desværre havde ikke alle fjernet deres rester efter nytårsfyrværkeri, og særlig slemt var det ved blok 51.

Legepladserne i vores område er godkendt

Sanselegepladsen bag ved blok 45 er i så dårlig stand at det vurderes om den skal forblive eller fjernes.

Alle vores container i området ligner lossepladser, selvom alle lige var blevet tømt før jul og allerede fyldt godt op. Desværre er nogen af beboerne ikke flinke til at sorterer affald korrekt. Bestyrelsen håber at indførelse af det nye affaldssystem bliver bedre fremover.

Nye lys ved bom er bestilt i gård ved opgang 155. Der oplyses lys ved bom i blok 51 også er i stykker.

Beboer i vores kontortid spurgte til hvornår fugleredder fjernes, som lovet på årsmødet. Jonny henviser til Per.

Jonny oplyser at grunden til at der er træhegn ved lyskrydset til Aldi,

er for at udgå knallert kørsel og det er årsagen til beboerne må gå over eller udenom.

Jonny forespurgt fra beboer hvorfor de nye køleskabe afgiver meget varme på siden. Han oplyser at der har været 2 uafhængige tekniker at se på det, og det afgiver den varme det skal.

Oplyst til Jonny spotlys ved flagstangen ikke virker ser smadret ud.

Jane oplyser, at vi er eneste afdeling der ikke har fået nye lamper ved hoveddøren med ledlys og Baldersbo logo. Bestyrelsen drøftede det og det tages op med Baldersbo  på ny.

P plads markering er fortsat ved at blive løst.

Vibeke og Jane tager det med til et møde med Søren på Baldersbo.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

December måneds referat godkendt og underskrevet

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Udkast modtaget fra Jens Baldersbo angående flytning af radiator i køkkenet vi indstiller til det skal på næste årsmøde.

Tre bestyrelsesmedlemmer har i december deltaget i borgermøde angående det nye Ellebo. Bestyrelsen vil nøje følge de nye tiltag der har betydning for vores område.

Angående status vedr. vores kanalpakker drøftes med Søren og evt. vil vi få sendt en skrivelse ud til alle beboer.

Vores beplantning er på den store græsplane skåret ned til 20 cm

Beplantning. Nedskæring er sket efter rundgang med beboerne der havde stillet forslag på årsmødet om en beskæring.  

Pkt. 4 – Status fra udvalg eller enkelte medlemmer

 • Udearealerne

 • Beboer i blok 51er meget utilfreds hvor gyngen er placeret på området

 • Undersøges på Baldersbo om at flytte evt. legehuset for at aflaste.

   

 • Barnevogns- og cykelrum

  Evt. fjernelse af cykler der ikke længere benyttes. Drøftes ved et møde med Søren Baldersbo

 • It-, hjemmeside og 10’eren

 • Næste beboerblad vil udkomme ved påsketid.

  Vaskerier

 • Bestyrelsen overvejer at antal af vasketure skal nedsættes.

  Klubberne

 • Intet nyt

  Aktivitetsudvalget

 • Aktivitetsudvalget har besluttet at det første blokmøde for blok 41 og 42 bliver mandag den 17. februar kl. 19 til 20.30 indkaldelse til berørte beboer uddeles i postkassen til hver enkelt lejer ca. 1. februar. 2020

 

 Pkt. 5 – dagens kontortid

Forespørgsel til parkering af lastbil på den store parkering

Afvist af bestyrelsen da vedkommende ikke står for lejemålet er kun gæst.

2 beboer forespørgelse vedr. køleskab er besvaret under Jonny

1 beboer der havde flere ting der medbringes til møde hos direktør Søren

 

Pkt. 6 – næste kontortid

               

                Pi og Rebekka

                Back up Camilla

 

Pkt. 7 – Eventuelt

                        Intet