Referat 05.03.2020

Bestyrelsesmøde Torsdag d. 5. marts 2020

Afbud: Johnny, Rebecca, Yvonne

Kontortid: Henv. vedr. parkering. Jane svarer pr. mail.

Har udleveret to x cykelrumsnøgle & 1 x barnevognsrumsnøgle.

Vi drøftede indledningsvist gynge & gyngeulykke, affaldssortering & at Baldersbo fylder 75

år d. 13. okt. 2021.

Nyt fra udvalg:

Udearealer: Pt. Er det for vådt til at komme videre med P-pladserne. Fliserne på de nye Ppladser

ved nr. 165 er lagt for dårligt.

Blad: Vi er i gang med skriveriet; artikler & noter. Vi talte om, hvor længe man skal være

sød & høflig i sin kommunikation, & hvornår & hvordan man skal løfte pegefingeren.

Forslag om at gentage siderne ”Rent & ordentligt”, & at huske beboerne på, at Klorin er

forbudt i vaskemaskinerne.

Vaskerier: Alt er fint.

Klubber: Formændene er indkaldt til møde d. 17. marts.

Aktiviteter: Pensionisttur d. 17. juni til Fyn -uvist hvor.

Sommerfest, 22 aug. -hvem tager teten? Drøftede budgetterne. Spejderne hjælper med op- &

nedtagning af telt mv. mod mad & penge. Vi skal bruge kvittering. Sommerfesten skal

gentages flere år, for at sparke traditionen i gang. Brugerbetaling: 75,- pr. voksen, 0,- pr.

barn under 16 år. Talte om det praktiske & uddelegering af opgaver.

Årsmøde 31. aug.

Halloween, 31. okt. -hvem tager teten? Rebecca & Camilla planlægger & arrangerer samt

finder ud af, hvem der kan hjælpe med hvad. Vi talte om egenbetaling.

Næste kontortid: Pi & Yvonne, Camilla er reserve.

EVT: Vi talte om, hvor ofte der fejes & tjekkes for tilfældigt smidt skrald. -Om gyngen ved

blok 51. -Lysene ved skildpadderne.