Referat 12.08.2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. august 2021

Jane meddelte til en start, at dette blev hendes sidste bestyrelsesmøde, da hun har valgt at trække sig. Hun flytter ud af afdelingen og kan naturligt nok ikke fortsætte som formand. Vibeke tager over indtil det ordinære årsmøde den 15. september, hvor der skal foretages valg.

Der udsendes en information til beboerne om dette.

Pkt. 1 – Meddelelser til og fra Jonny

Malerne er i gang med at male sokler på alle blokkene.

Legepladserne er ved at blive istandsat, så de kan holde et par år mere. Blandt andet er tagene på alle legehusene ved at blive skiftet

Der har været problemer med ventilationerne i blok 41 og 49. Disse er nu skiftet, og der er afsat penge til reparation af de øvrige.

 Jonny ønskede at næste gang 10’eren eller nyhedsbrev udkom, bliver skrevet om containerpladsen. Tingene bliver bare smidt hulter til bulter dernede og ofte stilles det bare ved siden af containerne.  Det er kun et spørgsmål om tid før Vestforbrændingen reagere på det og ikke vil tømme.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Referatet fra mødet i juni blev godkendt

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Der var kommet en henvendelse om etablering af en ekstra handicapplads i afdelingen. Bestyrelsen besluttede at der pt. ikke etableres flere pladser. Jane svar beboeren.

En familie er oppe på at vaske over 60 vaske på en måned. Vibeke tager kontakt til Baldersbo vedrørende forholdet.

Pkt. 4 – Det ordinære årsmøde 

  • Indkaldelse og beretning er færdigt, og skal trykkes og omdeles. Dette gør Camilla den 17. august 2021.
  • Der mangler fortsat at blive fundet en referent til mødet. Vibeke tager sig af dette.
  • Forslag til mødet skal være inde den 1.9.2021 og skal være omdelt til alle beboere senest 8 dage før. Jane sørger for de indkomne forslag samles, trykkes og omdeles i samarbejde med øvrige bestyrelsesmedlemmer
  • Bestyrelsen drøfter forslagene inden årsmøde, og aftaler mødetid og sted ifm. Årsmødet. 

Pkt. 5 dagens kontortid 

  • Da mødet var flyttet, var der ingen kontortid den pågældende dag. 

Pkt. 6 – næste kontortid 

  • Camilla har kontortiden og grundet ferie og anden aktivitet fra øvrige i bestyrelsen assistere Jane Camilla denne dag.