Referat 03.06.2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni 2021

Pkt. 1 – Meddelelser til og fra Jonny 

 • Håndværkerne er startet på udskiftningen af vinduer og altandøre i de 52 lejemål som har ønsket det. Det forventes af vare ca. 2 måneder 
 • Udskiftning af hoveddøre har stået stille på grund af Corona da medarbejderne ikke har kunne komme frem og udføre arbejdet grundet restriktioner. 
 • En person forsøgte tirsdag den 1. juni af tømme alt affald af en trailer, men blev vist ud af afdelingen med al skrald samlet op af containerne. 
 • Fliserne ved nr. 115 renses efter brand af knallert. 
 • Lyset i vaskehusene skiftes sådan at vi LED-lys alle steder. 
 • Det er blevet undersøgt om der kan ske en oppolering af rammerne omkring indgangsdørene 
 • Jonny oplyste, at han holder ferie i uge 29-30-31 
 • Det er ikke muligt at få hastighedsnedsænkende bump i afdelingen på grund af afstand til sving osv. Det blev derfor aftalt at Jane drøfter med Baldersbo om vi kan få et nyt vejskilt med forbud for kørsel over 20 km i timen og et skilt der indikere legegade. 

Pkt. 2 – godkendelse af referat

 • Referatet blev godkendt.

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

 • Bestyrelsen fik omdelt den endelig beretning til gennemlæsning og godkendelse. Frist blev søndag den 5. juni 2021. Herefter læser Pi korrektur så den er klar til trykning. Omdeling sker den 7. august 2021. 

Indkaldelsen til årsmødet er klargjort også omkring valg. Bestyrelsen vil opfordre til at vi kun er 5 medlemmer fremadrettet hvis det bliver svært at få kandidater. Efterfølgende har Baldersbo meddelt at alle skal være på valg i år, de steder der ikke har været afholdt møder i 2020. Det betyder at alle i afdeling 10’s bestyrelse er på valg.

Bestyrelsen stiller 2 forslag – det ene om at nedbringe antallet af vaske fra 40 til 30 og 1 om ændret regler for parkering i området. 

Bestyrelsen beder Marianne Wisén om at være dirigent på mødet. 

Pkt. 4 – status fra udvalg eller enkelte medlemmer 

 • Der har fortsat ikke været afholdt møder i udvalgene.
 • Der var kommet en henvendelse fra et lejemål, hvor de klager om overboen. Bestyrelsen drøftede henvendelsen og Camilla udarbejder forslag til svar.
 • På sidste telefontid havde der været henvendelse fra en beboer der klager over at der ikke er stik i de nye komfurer. Jane svarer beboeren.
 • Endvidere kom en beboere og oplyste, at hun syntes de grønne områder ved blok 41 – 49 stod langt pænere end ved blok 51.

Pkt. 5 dagens kontortid 

 • Der var en del afhentning af affaldsposer
 • Besøg af en beboere som ville aflevere forslag til at kunne bruge og betale for at tage vande i de gamle affaldsrum. Bestyrelsen drøftede forslaget og aftalte at Jane drøfter det med Baldersbo.
 • Et ægtepar kom og anmodede om en ekstra handicapplads i deres går, da manden ikke længere må gå så meget

Pkt. 6 – næste kontortid

Lizlotte og Yvonne har næste kontortid og Camilla er backup. 

Pkt. 7 – eventuelt 

Der var ingen bemærkninger under eventuelt.