Referat 08.04.2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. april 2021

Afbud: Lizlotte Levisen

Pkt. 1 – Meddelelser til og fra Jonny 

 • D. 27.4 påbegyndes cykelindsamling i området samt kældrene. 
 • Oprydning af kælderen er startet i dag den 8. april 2021. 
 • rydning buskene ved de store parkeringspladser påbegyndes, der ønskes efeu i bundlaget så der ikke skal luges ukrudt en gang månedligt. 
 • Omlægning af fliser samt striber på parkeringsplads er påbegyndt. 
 • Istandsættelse/maling af legepladser ønskes påbegyndt snarest muligt – beslutning tages når tilbud forekommer. 
 • Containere på affaldsøerne vaskes d. 14.4. 
 • Kommunikation med Vest-forbrænding, omkring ordentlig tømning af containerne. Der holdes øje om det gøres ordentligt. 
 • Motorcykel ved 117 – sagen undersøges nærmere og der vil blive henvist til motorcykel parkering. 
 • Der har været tekniker på sæbedispenser i vaskehus 1. Tørretumbler display meldt ind ligeledes. 
 • Motorcykelparkering ved blok 51 – laves ved lejlighed.  

Pkt. 2 – godkendelse af referat

 • Godkendelse af referat skrives under ved lejlighed eller når vi alle kan mødes ind.

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

 • Klimaparken inviterer til møde omkring baltorp-plænen. Plads til en fra bestyrelsen. Enighed om at Jane tager med. (Hvis plads deltager Vibeke også)
 • Godkendelse af regnskab – alle har nu skrevet under. 
 • Udsendelse af kort nyhedsbrev – udkast lavet – alle kommer med feedback, Pi går rundt med det når det er printet i den kommende uge. 
 • Talt om markvandring – datoer sendt videre – ønskes engang i maj. 
 • Busk mangler ved 109, besked gives videre så det bliver ordnet. 
 • Årsmøde 2021. Afholdes d. 26. august. 

Pi ønsker ikke genvalg

Lizlotte (spørges om hun ønsker genvalg)

Yvonne ønsker genvalg

Vibeke ønsker genvalg 

 • Talte om bestyrelses-sammensætning efter årsmøde 5 eller 7 medlemmer? 

Pkt. 4 – status fra udvalg eller enkelte medlemmer 

 • Udvalgene har ikke holdt møder under Coronakrisen og de ting der har været er drøftet i bestyrelsen. 

Pkt. 5 dagens kontortid 

 • Der var åben i kontortiden, hvor der blev udleveret en del bioposer samt enkelte cykel-rums-nøgler.  

Pkt. 6 – næste kontortid 

 • Næste kontortid er den 6. maj og tages af Yvonne og Pi. Jane er backup. 

Pkt. 7 – eventuelt

 • Talt om ønsket omring et konfliktråd så beboere mellem kan få hjælp, undersøges nærmere. 
 • Ønske omkring at få kurser afholdt på hovedkontoret så man evt. ikke skal transporteres modsat i landet. Kan tages op på et repræsentantselskabsmøde. I samme ombæring er der talt om grundkursus for afdelingsbestyrelse for ”nye” og ”gamle” bestyrelsesmedlemmer bør tages så man ved hvad der foregår i en bestyrelse og hvad deres opgaver kan være. 
 • Talt om forventninger til hinanden og omkring arbejdsfordelinger. 
 • 26. maj – repræsentantselskabsmøde. 
 • Talt om koncert/altanmusik til sommer. Hvilken slags musik der ønskes og om vi skal bruge en lokal beboer denne gang. Sagen undersøges nærmere.