Referat 02.12.2021

Referat af bestyrelsesmøde den 2. december 2021 fra kl. 18.30 – 21.00

Tilstede: Jonny, Line, Birgitte, Yvonne, Vibeke, Camilla.      

Pkt. 1 - Meddelelser til og fra Jonny

Fra Jonny

Problemer med mus i blok 51, der laves forebyggende bekæmpelse.

Juletræer er kommet op på vaskehusene.

Legeplads (sørøverborg) fra 2007 er i dårlig stand. Vurdering af renovering (kun det som er nødvendigt) vil koste ca. 45.000 kr. og så er der ingen garanti for hvor længe renoveringen holder. En ny legeplads på ekstra ordinært tilbud givet fra legeplads firma på 149.000 heri er der også nedtagning og bortskaffelse af gammel legeplads.   

Fra bestyrelsen

Vaskehus 2. Vaskemaskine i stykker – Jonny fortæller der er kontakt omkring service af denne maskine.

Tjekke op omkring vaskemængder i forhold til gældende regler – 30 vaske pr. mdr. Vibeke kæmper med at ordne disse lister men det er et større arbejde. Jonny vil forhøre sig om et nemmere system kan fås/tilkøbes.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Der skal rettes op i vaskehus regler, så de gældende regler om 30 vaske pr. måned skrives ind. Yvonne og Vibeke kigger på dette.

Der er sendt opdateret mail liste til Jonny (noget har været gået galt i forhold til udsendte mails).

Førstehjælp – vi er stadig interesseret og afventer datoer.

Der har været en henvendelse fra en mor som er interesseret i at bruge lokalet hvor pensionistklubben har holdt til (som er lukket). Hun har fået at vide at en officiel henvendelse skal indsendes til bestyrelsen.

Henvendelse omkring ønske at bruge fælleshuset til kaffeklub 1-2 gange om ugen – Desværre kan fælleshuset ikke udlånes uden betaling.

Bestyrelsen undersøger mulighed for lokale i afdelingen.

Nye sedler omkring nye restriktioner hængt op i opgangene.

Ny legeplads hvor sørøverborg står (se evt. under punkt 1.), er godkendt – Vibeke giver Jonny besked om dette. 

Pkt. 4 – Status fra udvalg eller enkelte medlemmer

  • Udearealerne – ny legeplads godkendt se tidligere punkt.
  • Barnevogns- og cykelrum – intet nyt.
  • It-, hjemmeside og 10’eren – hjemmeside opdateres med referater.
  • Vaskerier – udskriveren til vaskeoversigt er i udu/driller i vaskehus 1.
  • Klubberne – intet nyt – der er stille.
  • Aktivitetsudvalget – Julefrokost for pensionisterne i januar – Martin & Tina tilbyder at komme med et tilbud til levering af mad. Der tages kontakt til Anja omkring, om hun stadig vil være ”kortholder” på julefrokosten. Hvis ikke findes en løsning på at køre denne videre. Ønskes en dato for julefrokosten ønskes fastlagt snarest muligt (der ønskes en søndag).   

 Pkt. 5 – dagens kontortid

 En hel del poser blev udleveret.

 Pkt. 6 – næste kontortid

 6 januar – Yvonne & Birgitte. Camilla er backup.

 Pkt. 7 - eventuelt

Snak omkring Q-park og hjemmehjælpere og lignende ikke får bøder for at holde.

Talt omkring at der skal sedler til alle + i opgangene + vaskerier + døren ind til bestyrelsen omkring Q-park og hvordan man får tilmeldt sin bil.

Dem som har store biler registreret til store bilers plads, skal også tilmelde deres bil.

 

Nyt punkt til dagsorden ønskes – Opgaver fra sidst, sættes ind mellem punkt 2 og 3.