Referat 06.01.2022

Referat af bestyrelsesmøde den 6. januar 2022 fra kl. 18.30 – 21.00

Tilstede: Yvonne, Vibeke, Birgitte, Steen & Line                  

Afbud: Camilia

Pkt. 1 - Meddelelser til og fra Jonny

Fra Jonny

Problemer med skadedyr i blok 51, der opsættes plader mod bekæmpelse.

Der har været hærværk på container pladsen, hvidevarer smidt af.

Jonny kontakter Sikret om bedre sikring.

Grønt vækst står for tømning af vores små skraldespand og oprydning rundt i afdelingen.

Fra bestyrelsen

Klage fra beboere ang. gener fra kabel som er trukket ud fra vindue fra 3 sals lejlighed. Vi tager kontakt til beboeren.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 – opgaver fra sidst

Der var ingen konkrete opgaver i denne omgang.

Pkt. 4 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Årsmødet afholdes den 22/9-2022 kl. 19.00 i hallen i grantoften, hvis dette er ledigt ellers findes andet lokale til dagen. Nærmere besked kommer senere på året, men datoen er fastlagt.

Vi arbejder videre med pensionist julefrokosten. Vi undersøger muligheden for at kunne bestille maden udefra.

Vi har sagt JA TAK til 4 lade standere, til el-biler fra Clever. Dette er et tilbud fra Baldersbo og ikke en udgift for vores afd. Disse kommer angiveligt til at blive opsat nær vaskehusene, pga. strømudtræk. Det bliver på en abonnement løsning og kan kun benyttes af folk som er bosat i afdelingen, og kan kun benyttes i 3 timer pr opladning. Så det er ikke muligt at holde der natten over og spærre pladsen fra andre der skulle have behov.

Vi har os bekendt 4 el-biler i vores afdeling på nuværende tidspunkt.

Yvonne har sat sedler op i alle vaskehuse ang. de nye tiltage med 30 vask pr måned pr husstand. Dette følges der op på løbende og tages hånd om.

Pkt. 5 – Status fra udvalg eller enkelte medlemmer

  • Udearealerne – intet nyt.
  • Barnevogns- og cykelrum – intet nyt.
  • It-, hjemmeside og 10’eren – hjemmeside opdateres med referater.
  • Vaskerier – bon udskrifter driller i vaskehus 1.
  • Klubberne – lukket ned grundet corona.
  • Aktivitetsudvalget – Julefrokost for pensionisterne er stadig under planlægning.

Pkt. 6 – dagens kontortid

En del poser blev udleveret ude foran kælderen.

Pkt. 7 – næste kontortid

3 februar – Camilla og Line. Vibeke er backup.

Pkt. 8 - eventuelt

Positiv feedback på nyhedsbrevet inden jul.

Juletræer skal ej kastes ud fra altanen til jul, KUN hvis man har i sinde selv at slæbe det over på container pladsen efter.