Referat 03.03.2022

Referat af bestyrelsesmøde den 3. marts 2022 fra kl. 18.30 – 21.00

Tilstede: Jonny, Line, Yvonne, Vibeke, Camilla og Birgitte via telefon.        

Pkt. 1 - Meddelelser til og fra Jonny

Fra Jonny

Den nye legeplads er taget godt i brug.

Hvis man er i tvivl om noget omkring diverse arbejde og den hastighed det bliver gjort, så vend det med Jonny før i tager et opkald og ringer firmaerne op.

Randbeskæringen er godt i gang. Det er meget slemt, så der er meget der, skal beskæres. Der er pt. Afsat 3 uger til arbejdet.

Hvidt magnolietræ bliver sat meget snart, det er ca. 4 meter højt.

Der ønskes mere orientering omkring Q-park, så Jonny ved hvad der eventuelt skal svares når beboere dukker op.

Der er stadig en bil der kommer og læsser af på containerpladsen med hårde hvidevare.

Der bør overvejes en bedre sikring af lågen ind til containerpladsen.

Batterierne skal sorteres i størrelse, det vil Jonny undersøge om der kan ses bort fra, idet det er uoverskueligt med den mængde vi afleverer.

Fra bestyrelsen

I opgang 167 står to kørestole og en rollator som fylder op. Umiddelbart ved man ikke hvem disse tilhører, de vil blive flyttet til containerpladsen til opbevaring indtil eventuelle ejere, henvender sig.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 - opgaver fra sidst.

Ingen opgaver.

Pkt. 4 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Der har været en henvendelse fra en beboer, både telefonisk og skriftligt, om følelsen af en som har præsenteret sig som en fra bestyrelsen, som skulle have blandet sig i en nabo fejde, omkring åbne vinduer.

Vibeke skriver tilbage til beboeren at sagen er diskuteret i bestyrelsen og at vi ikke gør mere pt.

Vi bør huske ikke at blande os i nabo-problemer uden de først er diskuteret i bestyrelsen og derudover aldrig gå alene ud til beboere, men altid to. Det kan skabe problemer for bestyrelsen, men også for det enkelte bestyrelsesmedlem.

Vi bør overveje at lukke døren ind til konferencerummet når der er beboer tid. Evt. være opmærksom på at folk respekterer hinandens privatsfærer, så den enkelte beboer føler sig tryg når de står hernede og måske skal fortælle om noget privat.

Q-park: hvis man ikke står på registrerings attesten, men betaler forsikringen, hvad gør man så? Man tager forsikringspapirerne med, foruden bevis på at man bor i afd. 10.

Q-park: ved gæsteparkering over flere dage, skal bilen stadig flyttes en gang i døgnet.

Q-park: tidligere situation omkring mails-korrespondancen er gennemdiskuteret og bør være afsluttet for alle. Nu er vi videre og hvis ikke man er, bør det tages op mellem de enkelte medlemmer.    

Forespørgsel omkring diverse mangler ved udlejningen. Glas og lysestager og lignende. Vendes med Anja om hvad der mangler og undersøges om det ligger i vores lagerrum før det indkøbes.

Pkt. 5 – Status fra udvalg eller enkelte medlemmer

  • Udearealerne – Ny legeplads er færdig og taget i brug. Randbeskæring er i gang omkring Roasvej og vil også blive beskåret ved Vestbuen.
  • Barnevogns- og cykelrum – Intet nyt.
  • It-, hjemmeside og 10’eren – Plan om et blad ud inden påske. Der ønskes indlæg. Blandt andet omkring: Q-park, Randbeskæring, Nyt træ, Legeplads, Jonny stopper, Halloween ønsker frivillige, skrive om vore støtte til de to arrangementer - kom gerne med mere eller andre interessante ting vi kan formidle om i bladet.
  • Vaskerier – Der kan opstå it-fejl når man bestiller vaske-tid, Jonny bør få besked. Kigge lister igennem omkring over-vaske og undersøge om vi må gøre det selv.
  • Klubberne – De kører som de skal, de er glade og tilfredse med at være startet op igen.
  • Aktivitetsudvalget –Pensionistskovtur: der undersøges om der er sædværdigheder på Fyn og planlagte dato er 3 onsdag i juni (15/6). Halloween: Camilla er ude med antennerne, pt ingen tilbagevendelser. 

 Pkt. 6 – dagens kontortid

 1 barnevognsrum.

 En del spørgsmål omkring Q-park.

 Udlevering af poser.

 En enkelt kom for at få refunderet attest-penge.

 Pkt. 7 – næste kontortid

 Torsdag d. 7. april. Line og Vibeke. Camilla backup.

 Pkt. 8 - eventuelt

 Intet.