Referat 05.05.2022

Referat af bestyrelsesmøde den 5. maj 2022 fra kl. 18.30 – 21.00

Tilstede: Jonny, Line, Yvonne, Vibeke, Camilla, Steen.

Afbud: Birgitte.

Pkt. 1 - Meddelelser til og fra Søren

Fra Søren

Intet fra. Stort velkommen til Søren.

Fra bestyrelsen

Hvad er muligt i forhold til sko i opgangene, pt er nogle opgange hårdt ramt af mange sko. Hvis der gives besked til Søren så vil jan se på det.

Bum med lys - ses bedst fra kun en side og lidt svagt fra anden side.

Ønskes nyt borde -bænkesæt, hvor der mangles (der mangles enkelte steder efter den store udskiftning).

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet.

Pkt. 3 - opgaver fra sidst.

Færdig med at registrere alle bilerne samt gæste apps - pt ser det ud til at køre fint.

Pkt. 4 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Der er repræsentantselskabsmøde d. 23.

Der er kommet en hilsen fra Johnny.

Der er hund et par steder - Vibeke melder det ind til Villads.

Vaskeplads ønskes genåbnet fra enkelte beboere - nedstemt alle enige.

Pkt. 5 – Status fra udvalg eller enkelte medlemmer

  • Udearealerne – Markvandring planlægges af Vibeke - efterspisning planlægges af Yvonne. Magnolia træ skal have beskyttelse mod græsslåmaskinerne.
  • Barnevogns- og cykelrum –Intet nyt.  
  • It-, hjemmeside og 10’eren – Vibeke prøver at holde hjemmeside opdateret. Der har været nyhedsbrev rundt.
  • Vaskerier – der er taget stikprøver af forskellige beboere. På næste møde vil vi igen prøve at være en del af det selv. Ud af stikprøverne havde 2 overskredet antal vaske. For disse skal der indhentes for 3 mdr. og se om det bare er en enlig svale - Yvonne skriver til Søren.
  • Klubberne: i bladet var der en fejl. Der er sendt en undskyld til rette vedkomne.
  • Aktivitetsudvalget – Pensionistskovtur planlægges indenfor et par dage (pris 200 afsted kl. 9. Odense Zoo spisning fra Knudshoved + salg af sodavand og øl kl. 16 til Knudshoved og kl. 20 hjem igen. Camilla er stadig tovholder på Halloween som gives tre år.

Pkt. 6 – dagens kontortid

En del skulle oprettes på Q-park.

En del poser.

Hjulpet med gæste app hos flere.

Pkt. 7 – næste kontortid

Torsdag d. 2 juni. Camilla og Line. Vibeke backup.

Pkt. 8 - opgaver til næste gang.

Markvandring planlægges af Vibeke - efterspisning planlægges af Yvonne.

Indhentes for 3 mdr. fra vaskerierne - Yvonne skriver til Søren.

Pkt. 9 evt.

Spørgsmål omkring vaskemaskiner.

Ryste sammen tur - uden påhæng - Vi inviterer Erik med som tak for hjælpen. Dette afstemt alle enige (Yvonne stemte ikke). Stedet skal være med offentlig transport der ønskes bowling efterfulgt af spisning. Efter sommerferien.